Příspěvky zvěřejněné: Prosinec, 2012

Změny ve společnosti

Publikovala - - Pro 29, 2012 v Články pro vás

Změny, ke kterým bude postupně docházet ve společnosti, nám budou ukazovat cestu dál. Začneme si být více vědomi sami sebe a toho, co cítíme, že chceme a potřebujeme. Změny začnou pronikat do všech oblastí našeho života, do pracovní sféry, do našich vztahů, zdraví, financí i bydlení. Je třeba jim neklást odpor a přijímat je. Vždyť to nové jsou jemné energie lásky a porozumění a řád harmonie univerzálních zákonů. Je potřeba programy na těchto nových základech zavést do společnosti. Například program pro naše děti, ve vzdělávání. Bez...

více...

Vánoce 2012 a nový cyklus života

Publikovala - - Pro 16, 2012 v Články pro vás

Vánoce jsou symbolem znovuzrození. Symbolem znovuzrození v Duchu. To přesně znamená zrození našeho duchovního rozměru v nás. Uvědomujeme si, že vlastníme víc než naše fyzické tělo. Uvědomujeme si, že jsme víc než naše mysl a emoce. Jsme i duch, který přesahuje naše fyzické tělo a je věčný. V duchu sídlí krása, láska, svoboda, ušlechtilost a vznešenost. To vše jsou atributy ducha. A právě tyto hodnoty nám všem dávají náš duchovní rozměr. Je třeba si tyto hodnoty u sebe uvědomit a vědět, zda s nimi souzníme, nebo ne. Pokud ne, je...

více...

Hledání nového společenského řádu

Publikovala - - Pro 13, 2012 v Články pro vás

S blížícím se koncem roku toužebně očekáváme změny, které by zlepšily naše životy. Víme, že stávající společenský systém je nefunkční, ale nevíme, co nového na jeho místo. Jaký by měl být nový společenský řád, jak by měl fungovat, na jakých principech, jak ho najít, jak ho pojmenovat? Náš současný společenský systém – kapitalismus – vznikl v době duality. V dualitě se manifestovaly dvě polarity – ego a láska. Na základě čeho si myslíte, že vznikl kapitalismus? Na základě lásky? Asi ne, že? Kapitalismus je jako ego. Pořád...

více...

Blíží se konec roku 2012

Publikovala - - Pro 7, 2012 v Články pro vás

Blíží se konec roku 2012. Každý s ním má spojen jiná očekávání. Často slyšíme negativní verze, ale vnímáme i pozitivní pohled a názory. Osobně bych to shrnula asi takto. Kdo je veskrze negativní, vše vidí pouze přes své negativní emoce a přes své ego, ten samozřejmě očekává to negativní a slyší na něj. Žije ve své kaluži špíny a nechce věřit tomu, že existuje něco krásného, laskavého a pozitivního. Temná energie vidí jen temno. Proto jsou negativní předpovědi od lidí, kteří jsou v negativitě. Kdo je v lásce svého srdce, ví, že...

více...

Být šťastný

Publikovala - - Pro 5, 2012 v Články pro vás

Být šťastní si přejeme všichni. Co to však znamená být šťastný? Být šťastný souvisí s naplněním srdce a duše. Souvisí s vděčností za to co máme. Díky vděčnosti si uvědomujeme co všechno máme a hodnotu toho. Můžeme být šťastní z nějakých vnějších věcí, když se nám něco povede, ale to je pomíjivé a krátkodobé štěstí. Na něm nemůžeme být závislí. Šťastní můžeme být i z něčeho, co je trvalé. Pak naše štěstí není pomíjivé a mi můžeme být šťastní pořád. Můžeme být vděčni za svůj život, za svou existenci...

více...