Příspěvky zvěřejněné: Květen, 2013

Nehledejme svého guru, vše je v nás, vše máme v sobě

Publikovala - - Kvě 31, 2013 v Články pro vás

Máme v sobě vše, co potřebujeme k životu a čím máme obohatit druhé. Ve svém srdci najdeme všechno, co k nám patří – krásu, lásku, soucit, porozumění, pochopení, odpuštění, radost, štěstí, klid, mír, milosrdnost, posvátnost, víru, naději aj. Tak poznáme to základní – kým opravdu jsme, co s námi hýbá, své světlo, svou lásku, své srdce, dobrý pocit ze sebe, radost ze života, laskavý pohled na svět aj. Vyjadřujme proto, kým opravdu jsme. To je ta pravda, to je to poselství, které máme předat. My jsme ti, na které se čekalo, že řeknou...

více...

Vzájemná pomoc a spolupráce

Publikovala - - Kvě 22, 2013 v Články pro vás

Bez vzájemné pomoci a spolupráce bychom se nikdy nedostali do jednoty, kterou zde máme nyní na planetě Zemi vytvořit. Vzpomeňme si my sami, kdy jsme si s něčím v životě nevěděli rady, nebo byli na dně a najednou se někdo objevil a jako zázrakem nám pomohl. Vzpomeňme si na ty lidi, jak nám účinně, nezištně a často i s radostí pomohli, když viděli naší situaci a věděli, jak se cítíme a jak nám je. Měli s námi takový soucit, že to udělali s dobroty a lásky svého srdce. Protože to tak cítili a vnímali, že je to správně. Je třeba, abychom to...

více...

Pravda

Publikovala - - Kvě 20, 2013 v Články pro vás

Pravda je to, co cítíme. Duše nám vysílá signály ve formě pocitu, emoce, abychom věděli, co se opravdu děje. I když to tak někdy navenek nevypadá. Jak se cítíme při pohledu na naši politickou reprezentaci? Navenek vystupují slušně – hrají. Ale my cítíme, že to tak není. Cítíme se ignorováni, podváděni, bez hodnoty a důstojnosti. A to cítíme správně, protože to je pravda. Někdy máme špatné pocity i ze sebe. Tomu se říká svědomí. Ale můžeme se také cítit špatně z různých situací i z druhých lidí. Je třeba si přiznat pravdu, že se...

více...

Naše vztahy mají také svá pravidla

Publikovala - - Kvě 18, 2013 v Články pro vás

Jako lidé nejsme všichni stejní. Každý se ve svém životě něco učí a s něčím se vypořádává. Všichni se však učíme pochopit a zvládat svůj život podle univerzálních  pravidel zákonů vesmíru. Čím více chápeme o čem život je, tím se nám jde lehčeji. Každý jsme na různém stupni poznání pravdy života a v této fázi se jako partneři setkáváme, navazujeme vztahy a tvoříme je. Z toho pak vznikají ve vztazích různé neshody, rozpory a zklamání, jen díky tomu, že pro každého je důležité něco jiného, podle svého stupně poznání...

více...

Směr našeho hledání

Publikovala - - Kvě 13, 2013 v Články pro vás

Každý člověk, který jde v životě dál a snaží se růst, musí hledat pravdu sám v sobě. Jestliže mu s tím druzí pomáhají, je třeba rozlišit, kdo ho kam vede. Buď ho vedou směrem k sobě, tzn., aby své odpovědi hledal u sebe, nebo ho vedou od sebe a říkají mu rovnou co má dělat, co si má myslet, čemu má věřit a jak to je. Proto je tak důležité vést člověka sama k sobě. My všichni máme své odpovědi v sobě, jen je potřebujeme najít a objevit. Dobrý člověk je vždy průvodcem a vede druhého směrem k sobě, k objevení sama sebe. Takže...

více...