Dualita – pozitivní a negativní energie

Publikovala - - Zář 4, 2014 v Články pro vás

Nezapomínejme, že ještě na Zemi a mezi lidmi existuje dualita. To jsou bílé či černé energie, dobro a zlo, vysoké či nízké frekvence, vibrace, vědomost či nevědomost.

Každý si svým rozhodnutím, na kterou stranu se přiklání, tvoří svoji životní cestu a svůj život, za který nese jako jediný svou odpovědnost.

Každý se rozhoduje sám za sebe a nemůže ze svých rozhodnutí vinit druhé. Nemusí přece ostatní v jejich negacích poslouchat a nechat se jimi ovlivňovat.

Bílé, pozitivní energie jsou laskavost, mír, klid, přijetí, odpuštění, úcta, důstojnost, pravda, soucit, víra, láska, naděje, důvěra, krása, otevřenost, zájem, vstřícnost, ohleduplnost, harmonie, svoboda, jednota, respekt, vlídnost, nevinnost, vzájemnost, dobrá vůle, lehkost, pochopení, porozumění,  milost, radost, štěstí, humor, nadhled, obdiv, pokora, uznání, jemnost, něžnost aj.

Tmavé, negativní energie jsou strach, hněv, zlost, násilí, krutost, lhostejnost, starosti,  nadřazenost, vinna, trest, manipulace, neuznání, překračování hranic druhého, žárlivost, urážení, ponižování, sekýrování, zpochybňování, útok, nezájem, nenávist, zneužívání, pohrdání, zanedbávání, pýcha, závist, umíněnost, urputnost, chamtivost, netaktnost, litování, bezmocnost, zlý úmysl, hrubost, podmiňování, bezcitnost, pomsta, sklíčenost, malomyslnost, kapitulace, ignorance, žal, otupělost, rigidita, smutek, zuřivost, hysterie, hořkost, odmítání, prchlivost, dotčenost, vztahovačnost, panovačnost, zatrpklost, vyděšenost, zklamání, jízlivost, pesimismus, obavy, nevíra aj.

Dobře se podívejme, na které straně se nacházíme mi sami, abychom se mohli vrátit zpátky do světla, do bílých, pozitivních energií.

Možná, že už jsme byli v negativních energiích tak dlouho, že už jsme zapomněli na světlo, na ty bílé, pozitivní energie  a s nimi řešit v životě to, co k nám přichází.

Nezapomínejme na sebe, kde se nacházíme, protože když jsme na té negativní straně, nezbývá nám než hrát pro druhé divadlo, jak jsme spokojeni a jak je vše dobré.

A nezapomínejme, že ostatní, kteří jsou ve světle, na naše hry vidí!

Ať vám nemusí nikdo říkat: Bratře zhaslo ti světlo!

Proč rovnou nejdeme do pozitivních energií a neřešíme s nimi vše podle řádu lásky a světla?

Proč nejsem v pravdě, která jediná osvobozuje a uzdravuje a dává věci do řádu života?

Nad těmito otázkami se zamysleme a přinese nám to spoustu odpovědí, poznatků o sobě a možností řešení v našem životě do radosti, štěstí, zdraví a lásky.