Konec duality

Publikovala - - Lis 12, 2014 v Články pro vás

Ti, kteří postřehli, že se cosi ve světě mění, vědí, že v současné době už nejde stát na místě tzn. dělat stejné věci, chovat se stejně.  Neboť když věci děláme stejně,  pouze v rozumu a negaci, není nám dobře. V lepším případě si to přiznáme, v horším případě to popíráme a nemůžeme to vyřešit a pomoci si.

Vlak jednoty s novými hodnotami lásky a pravdy se už rozjel. Každý kdo do něj nenastoupil, rozuměj, nepřijal tyto hodnoty a nejedná podle nich, je po zásluze „odměněn“, je mu špatně. Nejdřív psychicky a potom fyzicky. Není v souladu se silou života a vesmírným řádem, podle kterého byl stvořen. Proti zákonům univerza se těžko bojuje a dřív zničíme sebe než vyhrajeme.

Ale ego si to nemyslí.

Ego si myslí, že je neomezené a může si dělat co chce. Chce překračovat hranice univerzálních zákonů a i druhých. Je sice hned po zásluze „odměněno“ ztrátou energie a z toho vyplývající neharmonií a negací, ale to buď popírá nebo ve své logice vždy najde vysvětlení, že to tak není. A hraje pro druhé jak je úspěšné a šťastné dokud mu nedojde energie úplně a pak se ukáže pravda, jaký je pašák a kabrňák.

Stát v současné době na místě, myslet, jednat a mluvit pořád stejně, v negaci, z ega a boje o vše, je jako stát na potápějící se lodi a čekat, až se potopí a nesnažit se zachránit.

Stejně tak čekáme při svém negativním chování až nám dojde energie a my onemocníme. Pak se zmítáme a potom snad konečně pochopíme, že už musíme jednat jinak, nebo z tohoto světa odejdeme na nedostatek energie, kterou jsme si svým negativním chováním zablokovali.

Když procházím městem vidím davy lidí, které trápí nedostatek energie, kterou si svým negativním jednáním zablokovali. Nerozpoznali své negativní zaměření v životě. Nezabývali se tím. Nevěří, že je to až tak zásadní pro jejich život být pozitivní.  Nikdo, kromě nás, nemůže za to, že nejsme pozitivní. Za to si můžeme jen my sami, když dostatečně nepřemýšlíme nad životem svým srdcem. Že se nesnažíme pochopit sebe i druhé a věci řešit do harmonie a lásky.

Jsou to lidé, kteří zapomněli sami na sebe, nechtějí si přiznat určité věci, např. že jsou v negaci, svalují vinu na druhé, přebírají zodpovědnost za druhé, když to není jejich, omlouvají sebe a druhé, hrají pro druhé nepravdu o sobě, klamou druhé, neodpouští, mnozí jsou už  v rezignaci, protože nevěděli jak dál, zablokovaní ve víře a v hodnotě sami v sebe, mají utrápenost, strach a absenci radosti.

Lidé nezůstávejte na místě stát v těchto negacích, sejměte je ze sebe a uvědomte si, že jste nádherné, posvátné, nedotknutelné, nekonečné a svobodné bytosti, které jenom uvěřili klamavým a špatným informacím o sobě a světě. Nemusíte do nekonečna hrát hloupé a neschopné tvory bez svojí vlastní myšlenky a práva na život v hojnosti a lásce.

Řekněte pravdu o sobě, co si opravdu přejete a chcete, ze srdce, ne z ega. Uvidíte s kolika lidmi kolem se shodnete, neboť jsme všichni jedno. Dávejte se dohromady a vymýšlejte nové systémy do společnosti, které by fungovali spravedlivě a vám zajišťovali to, co si ve svém srdci opravdu přejete.

Takto všichni  nastoupíme na rozjetý vlak jednoty a lásky do svobody a harmonie v životě.

Takto zůstaneme všichni zdraví a v pohodě. Takto žijeme smysluplný život v souladu s universem a jeho zákony, podle kterých jsme byli stvořeni.