Opravdové příčiny našich problémů

Publikovala - - Říj 1, 2014 v Články pro vás

Jestliže máme v životě jakýkoliv problém i problémy zdravotní je třeba pro řešení a vyléčení jít do opravdové příčiny našeho problému – do naší neharmonie s řádem života – kde jsme se se  svým jednáním a myšlením  odchýlili od pravdy života a řádu stvoření.

Mnozí si myslí, že za příčinou svých nemocí stojí to, že se od někoho nakazili, že snědli něco špatného, že je něco štíplo, že udělali špatný pohyb atd. Ale mi víme, že ne každý ve styku s infekcí onemocní., že ne každému je z určitého jídla špatně, že všichni nemají alergickou reakci na štípnutí, či na něco jiného atd.

Tak i za to, že máme v životě problémy nemohou druzí, ale mi sami, protože jsme to dovolili.

K opravdovému vyléčení a k opravdovému  pochopení musíme jít o dimenzi výš, do vyšší vibrační roviny, do roviny ducha. Tam hledejme odpovědi na své otázky.

Dnes již víme, že nám k vyléčení nepomohou léky, byliny, masáže, relaxace, vitamíny atd., to jsou pouze podpůrné prostředky, ale pomůže nám jít do příčiny našeho provinění vůči řádu života.

K opravdovému zdroji informací našich problémů do duchovní dimenze.

Jen s touto úrovní jsme celiství.

Uvědomme si proto, čím negativním jsme svévolně narušovali svou vnitřní rovnováhu a harmonii, čím negativním jsme narušovali rovnováhu a harmonii druhých a stabilitu planety Země.

Každou negativní myšlenkou si ubíráme energii na svém fyzickém těle a tato energie nám pak chybí ke zdraví a pro realizaci našeho krásného života.

Pečujme tedy o své myšlenky, aby byly pouze pozitivní a mi mohli jednat v řádu života. Mysleme pozitivně na sebe, na druhé i na svůj život.

Naučme se myslet i jednat srdcem a uvědomujme si, co to znamená – že jsme na sebe i na druhé laskaví, ale neznamená to, že si všechno necháme líbit. Vážíme si sebe i druhých, ale nikoho si nestavíme výš nebo níž – jsme rovnocenní.  Máme rádi sebe i druhé a přejeme všem. Dáváme sobě i druhým svobodu a žijeme v pravdě. Nikým nemanipulujeme, ani se nenecháme od druhých manipulovat a řídíme si svůj život sami. Přebíráme za sebe a za svůj život zodpovědnost a nesvádíme na jiné, že se nám něco nepovedlo. Umíme přiznat chybu, omluvit se a odpustit sobě i druhým.  Jsme samostatní v životě, aktivní, učenliví a celiství. Pomáháme si a předáváme si moudrost života. Jsme radostní a šťastní.

Pak náš život plyne v proudu zdraví, lásky a hojnosti.